1. Introduction

WSJT-X is a computer program designed to facilitate basic amateur radio communication using very weak signals. The first four letters in the program name stand for “Weak Signal communication by K1JT,” while the suffix “-X” indicates that WSJT-X started as an extended and experimental branch of the program WSJT.

WSJT-X Version 1.9 offers nine different protocols or modes: FT8, JT4, JT9, JT65, QRA64, ISCAT, MSK144, WSPR, and Echo. The first five are designed for making reliable QSOs under extreme weak-signal conditions. They use nearly identical message structure and source encoding. JT65 and QRA64 were designed for EME (“moonbounce”) on the VHF/UHF bands and have also proven very effective for worldwide QRP communication on the HF bands. QRA64 has a number of advantages over JT65, including better performance on the very weakest signals. We imagine that over time it may replace JT65 for EME use. JT9 was originally designed for the LF, MF, and lower HF bands. Its submode JT9A is 2 dB more sensitive than JT65 while using less than 10% of the bandwidth. JT4 offers a wide variety of tone spacings and has proven highly effective for EME on microwave bands up to 24 GHz. These four “slow” modes use one-minute timed sequences of alternating transmission and reception, so a minimal QSO takes four to six minutes — two or three transmissions by each station, one sending in odd UTC minutes and the other even. FT8 is operationally similar but four times faster (15-second T/R sequences) and less sensitive by a few dB. On the HF bands, world-wide QSOs are possible with any of these modes using power levels of a few watts (or even milliwatts) and compromise antennas. On VHF bands and higher, QSOs are possible (by EME and other propagation types) at signal levels 10 to 15 dB below those required for CW.

ISCAT, MSK144, and optionally submodes JT9E-H are “fast” protocols designed to take advantage of brief signal enhancements from ionized meteor trails, aircraft scatter, and other types of scatter propagation. These modes use timed sequences of 5, 10, 15, or 30 s duration. User messages are transmitted repeatedly at high rate (up to 250 characters per second, for MSK144) to make good use of the shortest meteor-trail reflections or “pings”. ISCAT uses free-form messages up to 28 characters long, while MSK144 uses the same structured messages as the slow modes and optionally an abbreviated format with hashed callsigns.

WSPR (pronounced “whisper”) stands for Weak Signal Propagation Reporter. The WSPR protocol was designed for probing potential propagation paths using low-power transmissions. WSPR messages normally carry the transmitting station’s callsign, grid locator, and transmitter power in dBm, and they can be decoded at signal-to-noise ratios as low as -28 dB in a 2500 Hz bandwidth. WSPR users with internet access can automatically upload reception reports to a central database called WSPRnet that provides a mapping facility, archival storage, and many other features.

Echo mode allows you to detect and measure your own station’s echoes from the moon, even if they are far below the audible threshold.

WSJT-X provides spectral displays for receiver passbands as wide as 5 kHz, flexible rig control for nearly all modern radios used by amateurs, and a wide variety of special aids such as automatic Doppler tracking for EME QSOs and Echo testing. The program runs equally well on Windows, Macintosh, and Linux systems, and installation packages are available for all three platforms.

Version Numbers: WSJT-X release numbers have major, minor, and patch numbers separated by periods: for example, WSJT-X Version 1.9.0. Temporary “beta” release candidates are sometimes made in advance of a new general-availability release, in order to obtain user feedback. For example, version 1.9.0-rc1, 1.9.0-rc2, etc., would be beta releases leading up to the final release of v1.9.0. Release candidates should be used only during a short testing period. They carry an implied obligation to provide feedback to the program development group. Candidate releases should not be used on the air after a full release with the same number has been made.

1.1. Novinky ve verzi 1.9

Pro rychlý přehled uvádíme stručný seznam funkcí a možností přidaných do WSJT-X od verze 1.8.0:

 • Nový FT8 DXpedition Mode ke usnadnějšímu dosažení vysokých rejtů QSO v pileupových situacích

 • Vylepšení dekódování módu JT65, včetně dekódování a priori, když jsou povoleny funkce VHF / UHF / Microwave

 • Volitelné Auto-Sekvencování v módech JT4, JT9, a JT65 jsou-li povoleny funkce VHF/UHF/Microwave

 • Lepší potlačení falešných dekódů s nízkou spolehlivostí generovaných AP dekódováním v módu FT8

 • Vylepšený výkon dekódování pro mód WSPR, zvláště účinný u LF a MF

 • Drobné úpravy chování automatického sekvenování

 • Pružnější Dopplerovské ovládací prvky pro EME

 • Vylepšená citlivost vodopádu pro velmi slabé signály

 • Automatický real-time přenos logovaných informací do deníku N1MM Logger+

 • Rozšířené a zdokonalené UDP zprávy odeslané do doprovodných programů

 • Opravené chyby a další drobná vylepšení uživatelského rozhraní

1.2. Konvence dokumentace

V této příručce jsou použity následující typy informačních ikon:

Poznámky obsahující informace, které mohou být pro jednotlivé skupiny uživatelů zajímavé .
Tipy na funkce nebo možnosti programu, které by jinak mohly být přehlédnuty.
Varování o použití funkcí, které by mohlo vést k nežádoucím důsledkům.

1.3. How You Can Contribute

WSJT-X is part of an open-source project released under the GNU General Public License (GPL). If you have programming or documentation skills or would like to contribute to the project in other ways, please make your interests known to the development team. The project’s source-code repository can be found at SourceForge, and most communication among the developers takes place on the email reflector wsjt-devel@lists.sourceforge.net. Bug reports and suggestions for new features, improvements to the WSJT-X User Guide, etc., may also be sent to the WSJT Group email reflector. You must join the relevant group before posting to either email list.

2. System Requirements

 • SSB transceiver and antenna

 • Computer running Windows (XP or later), Linux, or OS X

 • 1.5 GHz or faster CPU and 200 MB of available memory; faster machines are better

 • Monitor with at least 1024 x 780 resolution

 • Computer-to-radio interface using a serial port or equivalent USB device for T/R switching, or CAT control, or VOX, as required for your radio-to-computer connections

 • Audio input and output devices supported by the operating system and configured for sample rate 48000 Hz, 16 bits

 • Audio or equivalent USB connections between transceiver and computer

 • A means for synchronizing the computer clock to UTC within ±1 second

3. Instalace

Instalační balíčky pro uvolněné verze v systémech Windows, Linux a OS X se nachází na domovské stránce WSJT . Klikněte na odkaz WSJT-X na levém okraji a vyberte příslušný balík pro provozovaný operační systém.

3.1. Windows

Stáhněte a rozbalte distribuční soubor wsjtx-1.9.0-win32.exe a sledujte tyto instrukce:

 • Instalujte WSJT-X do jeho vlastního adresáře, například C:\WSJTX nebo C:\WSJT\WSJTX, raději než do konvenčního umístění C:\Program Files\WSJTX.

 • Všechny soubory vztažené k WSJT-X budou uloženy ve zvoleném instalačním adresáři a jeho podadresářích.

 • Deníky a další přepisovatelné soubory najdete v adresáři
  C:\Users\<username>\AppData\Local\WSJT-X.

Váš počítač může být nakonfidurován tak, že se tento adresář jeví jako neviditelný a nedostupný. Alternativní (zkrácený) název adresáře je %LOCALAPPDATA%\WSJT-X\.
 • Systém pro synchronizaci času vestavěný ve Windows obvykle nedostačuje. Doporučujeme program Meinberg NTP (viz instrukce Network Time Protocol Setup pro stažení a instalaci) nebo Dimension 4 z Thinking Man Software.

 • WSJT-X očekává, že vaše zvuková karta provádí syrové vzorkování při 48000 Hz. Ujistěte se o tom v případě, že používáte starší verze Windows, otevřete ovládací panel Audio systému a postupně vyberte karty Recording a Playback. Klikněte na Vlastnosti, potom Advanced a vyberte 16 bit, 48000 Hz (DVD Quality).

 • Kliknutím na odkaz Odinstalovat můžete odinstalovat WSJT-X z Windows menu Start nebo pomocí příkazu Ununstall program na Ovládacím panelu Windows.

3.2. Linux

Debian, Ubuntu, and other Debian-based systems including Raspbian:

You may also need to execute the following command in a terminal:

sudo apt install libqt5multimedia5-plugins libqt5serialport5 libfftw3-single3

Fedora, Red Hat, and other rpm-based systems:

 • 32-bit: wsjtx-1.9.0-i686.rpm

  • To install:

   sudo rpm -i wsjtx-1.9.0-i686.rpm
  • Uninstall:

   sudo rpm -e wsjtx
 • 64-bit: wsjtx-1.9.0-x86_64.rpm

  • To install:

   sudo rpm -i wsjtx-1.9.0-x86_64.rpm
  • Uninstall:

   sudo rpm -e wsjtx

You may also need to execute the following command in a terminal:

sudo dnf install fftw-libs-single qt5-qtmultimedia qt5-qtserialport

3.3. OS X and macOS

OS X 10.9 and later: Download the file wsjtx-1.9.0-Darwin.dmg to your desktop, double-click on it and consult its ReadMe file for important installation notes.

If you have already installed a previous version, you can retain it by changing its name in the Applications folder (say, from WSJT-X to WSJT-X_1.8). You can then proceed to the installation phase.

Take note also of the following:

 • Use the Mac’s Audio MIDI Setup utility to configure your sound card for 48000 Hz, two-channel, 16-bit format.

If you are using macOS with an external audio device and find that Tx audio spontaneously switches to the motherboard sound device after a few transmissions, try setting the sample rate to 44100 Hz rather than the otherwise recommended 48000 Hz.
 • Use System Preferences to select an external time source to keep your system clock synchronized to UTC.

 • To uninstall simply drag the WSJT-X application from Applications to the Trash Can.

4. Nastavení

Vyberte Settings z menu Soubor nebo stiskněte F2. (Na Macintosh vyberte v menu WSJT-X Preference nebo použijte klávesovou zkratku Cmd+, ). Následující části popisují možnosti nastavení dostupné na všech osmi kartách, které lze vybrat v horní části okna.

4.1. Všeobecně

Settings Window

Vyberte kartu General v okně Settings. Pod Station Details vložte vaši volací značku, lokátor (výhodněji na 6 znaků) a číslo oblasti IARU. Region 1 je Evropa, Afrika, USA, Střední východ a severní Asie; Region 2 Severní Amerika; a oblast 3 je Jižní Asie a Tichomoří. Tyto informace budou pro počáteční testy postačující.

Význam zbývajících možností na kartě General by měl být samovysvětlující, potom co jste udělali pomocí WSJT-X nějaké QSO. K těmto možnostem nastavení se můžete vrátit ozději.

Používáte-li značku s doplňkovým prefixem nebo suffixem nebo chcete pracovat na stanici s takovou značkou, přečtěte si kapitolu Složené značky.
Povolení funkcí VHF / UHF / Microwave nutně vypne širokopásmové multi dekódovací schopnosti JT65. Ve většině případů byste měli tuto funkci při provozu na HF vypnout.

4.2. Radio

Radio Tab

WSJT-X nabízí CAT (Computer Aided Transceiver - počítačová podpora TRXu) k ovládání relevantních vlastnosti nejmodernějších transceiverů. Konfiguraci programu pro vaše rádio vyberte na kartě Rádio .

 • V rozevíracím seznamu s označením Rig vyberte typ rádia nebo None, pokud nechcete ovládání CAT používat.

 • Pokud jste nakonfigurovali stanici pro ovládání DX Lab Suite , Ham Radio Deluxe , Hamlib NET rigctl nebo Omni-Rig , můžete vybrat jeden z těchto programů ze seznamu Rig . V těchto případech bude vstupní pole bezprostředně pod CAT Control označeno jako Network Server. Nechte toto pole prázdné pro použití výchozí instance řídicího programu, který běží na stejném počítači. Pokud řídicí program běží na jiném počítači a/nebo portu, specifikujte jej zde. Umístěte kurzor myši na pole položky pro zobrazení požadovaných formátovacích údajů.

 • Vyberte Omni-Rig Rig 1 nebo Omni-Rig Rig 2 pro připojení k Omni-Rig serveru pracujícímu na stejném počítači. Připomínáme, že Omni-Rig je dostupný pouze pod Windows.

 • Nastavte Poll Interval na požadovaný interval pro dotazování WSJT-X vašeho radia. Pro většinu rádií vyhovuje malé číslo (řekněme, 1 – 3 s).

 • CAT Control: Chcete-li aby radio ovládal WSJT-X a ne jiný program, proveďte následující nastavení:

  • Vyberte Serial Port použitý pro komunikaci s vaším radiem.

  • Serial Port Parameters: Nastavte hodnoty pro Baud Rate - rychlost, Data Bits . počet Databitů, Stop Bits - počet Stopbitů a metodu Handshake - řízení komunikace. Poraďte se s uživatelskou příručkou k vašemu radiu o vhodných hodnotách parametrů.

  • Force Control Lines: CAT u několika stanic vyžaduje nastavení u sériových portů signálů RTS a/nebo DTR . Zaškrtněte tato pole pouze tehdy, pokud si budete jisti, že jsou potřebné (pro například napájení sériového rozhraní radia).

 • PTT Method: vyberte VOX, CAT, DTR, nebo RTS podle požadované metody spínání Tx/Rx. Pokud chcete použít DTR nebo RTS, vyberte požadovaný seriový port (který může být stejný jako port pro CAT control).

 • Transmit Audio Source - zdroj vysílaného zvuku : některé radiostanice vám umožní vybrat si konektor, který přijímá zvuk pro Tx. Je-li tato volba povolena,vyberte možnost Rear / Data nebo Front / Mic.

 • Mode: WSJT-X použijte mód horní postranní pásmo jak pro vysílání, tak pro příjem. Zvolte možnost USB nebo v případě, že to rádio nabízí, možnost Data / Pkt a použije ji k aktivaci vstupní zvukové linky na zadním panelu. Některá rádia také nabízejí širší a / nebo plochá propustná pásma při nastavení módu Data / Pkt. Pokud nechcete WSJT-X změnit, vyberte v nastavení módu radia možnost None.

 • Split Operation: Významné provozní výhody vyplývají z použití funkce Split (oddělené VFO pro Rx a Tx), pokud to vaše rádio podporuje. Pokud to neumožňuje, WSJT-X může takové chování emulovat. Výsledkem každé metody bude čistší vysílaný signál tím, že se vždy zachová Tx audio v rozsahu 1500 až 2000 Hz, takže zvukové harmonické nemohou projít přes filtr postranních pásem Tx. Zvolte Rig , chcete-li použít Split radia nebo Fake It , aby WSJT-X upravil frekvenci VFO podle potřeby, když dojde k přepínání Tx/Rx. Zvolte možnost None, pokud nechcete Split provoz používat.

Po provedení všech požadovaných nastavení klikněte na Test CAT a vyzkoušejte komunikaci mezi WSJT-X a vaším rádiem. Tlačítko by mělo změnit barvu na zelenou která naznačuje, že byla vytvořena správná komunikace. Při selhání testu CAT-Control se zobrazí červené tlačítko a zobrazí se chybové hlášení. Po úspěšném CAT testu přepněte přepínač Test PTT , abyste potvrdili, že zvolená metoda ovládacího prvku Tx/Rx funguje správně. (Pokud jste vybrali VOX pro Metodu PTT, můžete otestovat Tx/Rx později přepnutím tlačítka Tune v hlavním okně.)

4.3. Audio

_WSJT-X_ Audio Configuration Screen

Vyberte kartu Audio pro konfiguraci vašeho zvukového systému.

 • Soundcard: Vyberte audio-zařízení, které bude použito pro Input (vstup) a Output (výstup). Obvykle vyhoví nastavení Mono, ale ve speciálních případech můžete zvolit Left (levý), Right (pravý) nebo Both (oba) stereo kanály.

 • Ujistěte se, že vaše audiozařízení je nakonfigurováno na vzorkovací kmitočet 48000 Hz, 16 bitů.

Pokud vyberete výstupní zvukové zařízení, které je současně výchozí zvukové zařízení vašeho počítače, nezapomeňte vypnout všechny systémové zvuky aby se zabránilo jejich neúmyslnému přenosu do vysílače.
Windows Vista a novější mohou konfigurovat zvukové zařízení pomocí Texas Instruments PCM2900 série CODEC pro vstup mikrofonu spíše než Line Input. (Tento čip je používán v mnoha rádiích se zabudovaným rozhraním USB CODEC, stejně jako různé jiné zvukové rozhraní). Pokud používáte takový přístroj, nezapomeňte nastavit úroveň mikrofonu v Recording Device Properties na 0 dB.
 • Save Directory: WSJT-X může ukládat svoje přijaté audio sekvence jako .wav soubory. Default adresář pro tyto soubory je nabídnutý; můžete vybrat jiné umístění pokud potřebujete.

 • AzEl Directory: Soubor se jménemd azel.dat bude uložen ve specifickém adresáři. Soubor obsahuje informace použitelné v jiných programech pro automatické sledování Slunce nebo Měsíce, stejně jako vypočítaný Dopplerův posuv specifikovaný cestu EME. Soubor je aktualizován jednou za vteřinu pokud je zobrazeno okno Astronomical Data.

 • Remember power settings by band (zapamatování výkonu podle pásma): Označení jednoho z těchto způsobí, že si WSJT-X zapamatuje nastavení posuvníku Pwr pro tento provoz na základě pásma. Například když je zde zaškrtnuto políčko Tune a kliknete na tlačítko Tune v hlavním okně, posuvník buzení se nastaví na naposled použité nastavení pro Tune v aktuálně použitém pásmu.

4.4. Tx Makra

Tx Macros Screen

Tx Macros jsou pomůckou pro zasílání krátké, často používané zprávy s volným textem, jako jsou příklady uvedené výše.

 • Chcete-li do seznamu přidat novou zprávu, zadejte požadovaný text (až do 13 znaků) v horním poli pro zadání textu a poté klikněte na tlačítko Add.

 • Pro vymazání nepotřebné zprávy, klikněte na zprávu a potom klikněte na Delete.

 • Svoje makro-zprávy můžete přeskupit pomocí drag-and-drop (uchop a přetáhni). Nové seřazení bude při restartování WSJT-X zacováno.

 • Zprávy lze také přidat z pole Tx5 v hlavním okně na Tabulce maker 1 nebo pole Free msg na tabulce 2. Jednoduše stiskněte [Enter] po zadání zprávy.

4.5. Reporting

Reporting Screen
 • Logging - Logování: Z této skupiny vyberte požadované možnosti. Operátoři stanice s více operátory mohou zadat svůj domácí volací znak jako Op Call (značka operátora).

 • Network Services: Zaškrtněte volbu PSK Reporter Spotting pro posílání zpráv na mapovací zařízení PSK Reporter.

 • UDP Server: Tato skupina možností ovládá název sítě nebo adresu a číslo portu, které používá program, který bude přijímat status aktualizovaný z WSJT-X. Spolupracující aplikace jako JTAlert používají tuto funkci k získání informace o spuštěné instanci WSJT-X . Pokud používáte JTAlert , ujistěte se, že jsou zatržena tři políčka nahoře vpravo.

 • N1MM Logger + Broadcasts : Pro odeslání informací o logovaných QSO přímo do deníku N1MM Logger + zaškrtněte políčko a zadejte IP adresu a číslo portu N1MM .

4.6. Frekvence

Frequency Screen

Working Frequencies: Ve výchozím nastavení tabulka Working Frequencies - Pracovní frekvence obsahuje seznam kmitočtů běžně používaných pro módy FT8, JT4, JT9, JT65, MSK144, WSPR a Echo. Konvence se mohou měnit s časem nebo podle předvolby uživatele; můžete upravit tabulku frekvencí podle potřeby.

 • Chcete-li změnit existující položku, dvojklikněte pro editaci a zadejte požadovanou hodnotu frekvence v MHz nebo vyberte z rozbalovacího seznamu možností, pak stiskněte Enter na klávesnici. Program bude formátovat změnu odpovídajícím způsobem.

 • Chcete-li přidat novou položku, klikněte pravým tlačítkem kdekoli na tabulce frekvencí a vyberte možnost Insert. Zadejte frekvenci v MHz, v rozbalovací nabídce vyberte požadovaný mód (nebo ponechte volbu módu jako All). Pak klikněte na tlačítko OK. Tabulka může obsahovat více než jednu frekvenci pro dané pásmo.

 • Chcete-li odstranit záznam, klikněte na něj pravým tlačítkem a vyberte možnost Delete. Více záznamů lze smazat v jediné operaci výběrem pravým kliknutím.

 • Kliknutí pravým tlačítkem myši na libovolnou položku a kliknutím na položku Reset vrátíte tabulku do výchozí konfigurace.

Další pokročilejší operace údržby jsou k dispozici po kliknutí pravým tlačítkem myši a dostanete kontextovou nabídku, která by měla být samovysvětlující.

Frequency Calibration: Pokud jste kalibrovali rádio pomocí WWV nebo jiného spolehlivého referenčního kmitočtu nebo snad s technikou popsanou v Accurate Frequency Measurements (Přesné měření kmitočtů) pomocí nastavení WSPR, zadejte naměřené hodnoty pro Intercept A a Slope B do vzorce

Dial error = A + B*f

kde “Dial error” a A jsou v Hz, f je frkvuence v MHz, a B je v parts per million (ppm). Hodnoty kmitočtu odeslané do rádia a přijaté z něj pak budou upraveny tak, aby frekvence zobrazené v WSJT-X byly přesné

Station Information: Múžete uložit informace o Band, Offset a Antenna Description pro vaši stanici. Informace o anténě budou včetně přijatého reportu odeslány do PSK Reporteru. Výchozí kmitočtový offset pro každé pásmo je nula. Nenulové offsety mohou být přidány pokud je používán (například) transverter.

 • Pro zjednodušeníi, možná budete chtít odstranit nežádoucí pásma, naříklad pásma pro která nemáte zařízení. Tak klikněte na Frequency entry a stiskněte Ctrl+A pro “označit vše” a přetáhněte vstupy do tabulky Station Information. Můžete přidat offset pro transverter a antenní detaily.

 • Abyste se vyhnuli psaní stejných informací mnohokrát, můžete přetahovat položky mezi řádky tabulky Station Information.

 • Jakmile jsou všechna nastavení nakonfigurována podle vašich představ, klikněte na tlačítko OK a okno Settings zavřete.

4.7. Barvy

Colors Screen

WSJT-X používá barvy pro zvýraznění dekódovaných zpráv obsahujících informace zvláštního zájmu. Klepněte na jedno z tlačítek a vyberte požadované barvy pro libovolnou kategorii zpráv.

4.8. Advanced - Pokročilé

Settings Advanced

Dekódovací parametry JT65

 • Random erasure patterns (Náhodně mazané vzory) logaritmicky zvětší počet pseudonáhodných zkoušek používaných dekodérem Franke-Taylor JT65. Větší čísla poskytují mírně lepší citlivost, ale trvají déle. Většinou je dobré nastavení 6 nebo 7.

 • Aggressive decoding level nastaví prahovou hodnotu pro přijatelnou úroveň dekódování pomocí funkce Deep Search. Vyšší čísla zobrazují výsledky s nižší úrovní spolehlivosti.

 • Označte Two-pass decoding pro povolení aby signály druhého dekódování produkující dekódování prvního průchodu byly odečteny od přijatého datového proudu.

Miscellaneous

 • Nastavte kladné číslo do Degradovat S/N soubor .wav a přidejte známé množství pseudonáhodného šumu pro čtení dat ze souboru WAV. To zajistí, že výsledná degradace S/N se blíží požadovanému číslu dB, nastavte Receiver bandwidthe podle svého nejlepšího odhadu efektivní šířky pásma šumu.

 • Nastavte Tx delay na hodnotu větší než default 0.2 s pro vytvoření větší prodlevy mezi provedenením poveloü PTT a spuštěním Tx audio.

Pro životnost Vašich Tx/Rx relé a externích předzesilovačů, důrazně doporučujeme používat hardwarový sekvencer a testování, abyste se ujistili, že sekvenování je správné.
 • Označte x 2 Tone spacing nebo x 4 Tone spacing pro generování Tx zvuku s dvojnásobkem nebo čtyřnásobkem obvyklého odstupu tónů. Tato funkce je určená pro použití se specializovanými vysílači LF / MF, které dělí generované frekvence 2 nebo 4 jako součást přenosového procesu.

FT8 DXpedition Mode

 • Označte Fox pokud jste DXpedition stanicí pracující v režimu FT8 DXpedition. Zaškrtněte políčko Hound, chcete-li provést QSO s takovou Liškou. Přečtěte si návod k použití módu FT8 DXpedition. Česká verze je na Nový mód ve WSJT-X 1.9.

5. Nastavení transceiveru

Úroveň přijímaného šumu
 • Pokud ještě není zvýrazněno zeleně, klikněte na tlačítko Monitor pro spuštění normálního režimu příjmu.

 • Ujistěte se, že je váš transceiver nastaven na mód USB (nebo USB Data).

 • Použijte ovládací prvek přijímače Gain control a/nebo audio mixér počítače pro nastavení úrovně šumu pozadí (stupnice vlevo dole v hlavním okně) na přibližně 30 dB, pokud nejsou přítomny žádné signály. Je obvykle nejlépe vypnout AGC nebo snížit řízení zesílení RF tak, aby se minimalizovala Akce AGC.

Nastavení šířky pásma a kmitočtu
 • Pokud váš transceiver nabízí více než jedno nastavení šířky pásma v USB módu, může být výhodné vybrat co nejširší možný až po asi 5 kHz. Tato volba má žádoucí účinek, že umožňuje Wide Graph (vodopád a 2D spektrum) pro zobrazení konvenčního JT65 a JT9 současně na většině pásem HF. Další podrobnosti jsou uvedeny v Basic Operating Tutorial (základní provozní výcvik). A větší šířka pásma může být také užitečná u VHF a výše, kde signály FT8, JT4, JT65 a QRA64 mohou být nalezeny v mnohem širších oblastech frekvencí.

 • Pokud máte pouze standardní SSB filtr, nebudete moci zobrazit šířku pásma více než 2,7 kHz. V závislosti na přesné volbě nastavení frekvence, na HF pásmech můžete zobrazit celé subpásmo obvykle používané pro jeden mód.

 • Samozřejmě, že byste se radši soustředili na jedno nastavení frekvence pro každý mód, na (řekněme) 14.074 pro FT8, 14.076 pro JT65 nebo 14.078 pro JT9. Současné konvence mají jmenovitý číselník JT9 frekvence o 2 kHz vyšší než kmitočet volby JT65 na většině pásem a frekvence FT8 nižší o 2 kHz.

Úroveň vysílaného zvuku
 • Klikněte na tlačítko Tune na hlavní obrazovce pro přepnutí radia na vysílání a generování stabilního tónu.

 • Poslechněte generovaný zvukový tón pomocí funkce Monitor vašeho rádia. Vysílaný tón by měl být naprosto hladký, bez kliksů nebo jiných vad. Ujistěte se, že je to pravda pokud současně používáte počítač k provádění dalších úkolů, jako je e-mail, webový prohlížeč atd.

 • Nastavte posuvník Pwr (na pravém okraji hlavního okna) směrem dolů pod jeho maximum, až RF výstup z vysílače nepatrně klesne. To je obecně dobrá audio úroveň pro buzení.

 • Stiskněte tlačítko Tune ještě jednou nebo klikněte na Halt Tx pro stop testu vysílání.

6. Basic Operating Tutorial

Tato část popisuje základní uživatelské ovládací prvky a chování programu WSJT-X , se zvláštním důrazem na módy JT9, JT65 a FT8. Doporučujeme, aby noví uživatelé prošli celou HF-orientovanou instruktáží, nejlépe ve svém rádiu. Následující sekce pokrývají další podrobnosti o Navazování QSO , Módu WSPR a VHF+ Features.

Na chod a funkce programu nemá průběh tohoto kurzu žádný vliv, proto je tato kapitola kromě FT8 v originále.

6.1. Nastavení hlavního okna

 • Klikněte na tlačítko Stop v hlavním okně a tím zastavíte veškeré zpracování dat.

 • Vyberte JT9 z menu Mode a Deep z menu Decode.

 • Nastavte audio kmitočet na Tx 1224 Hz a Rx 1224 Hz.

Posuvníky a otočné číselníky reagují na stisk tlačítka Šipka a stisknutí klávesy Stránka nahoru / dolů . Přetažením klávesy Stránka ovládání postupuje ve větších krocích. Můžete také zadat čísla přímo do ovládacího spinneru nebo pomocí kolečka myši.
 • Vyberte Tab 2 (pod tlačítkem Decode) pro výběr alternativní sady ovladačů pro generování a výběring Tx zpráv.

6.2. Download Samples - Stažení vzorků

 • Vyberte Download samples…​ z menu Help.

 • Stáhněte některé nebo všechny dostupné soubory vzorků zatržením checkbox§ na obrazovce zobrazené dole. Pro tento kurz budete potřebovat nejméně soubory JT9 a JT9+JT65.

Downlod Samples

6.3. Wide Graph Settings - Nastavení Wide-Grafu - vodopádu

 • Bins/Pixel = 4

 • Start = 200 Hz

 • N Avg = 5

 • Palette = Digipan

 • Flatten = zatrženo

 • Vyberte Cumulative pro zobrazení dat

 • Posuvníky Gain a Zero pro vodopád a spektrum nastavte poblíž středu rozsaho

 • Spec = 25%

 • Uchpte myší levý nebo roh vodopádu, a nastavte jeho šířku tak, aby horní hranice kmitočtu byla asi 2400 Hz.

6.4. JT9

For this step and the next, you may want to pretend you are K1JT by entering that callsign temporarily as My Call on the Settings | General tab. Your results should then be identical to those shown in the screen shot below.

Open a Wave File:
 • Select File | Open and select the file ...\save\samples\JT9\130418_1742.wav. When the file opens you should see something similar to the following screen shot:

Main UI and Wide Graph
Decoding Overview

Decoding takes place at the end of a receive sequence and proceeds in two steps. The first decode is done at the selected Rx frequency, indicated by the U-shaped green marker on the waterfall frequency scale. Results appear in both the left (Band Activity) and right (Rx Frequency) text windows on the main screen. The program then finds and decodes all signals in the selected mode over the displayed frequency range. The red marker on the waterfall scale indicates your Tx frequency.

Seven JT9 signals are present in the example file, all decodable. When this file was recorded KF4RWA was finishing a QSO with K1JT. Since the green marker was placed at his audio frequency, 1224 Hz, his message K1JT KF4RWA 73 is decoded first and appears in the Rx Frequency window. The Band Activity window shows this message plus all decodes at other frequencies. By default lines containing CQ are highlighted in green, and lines with My Call (in this case K1JT) in red.

Decoding Controls

To gain some feeling for controls frequently used when making QSOs, try clicking with the mouse on the decoded text lines and on the waterfall spectral display. You should be able to confirm the following behavior:

 • Click or double-click on either of the decoded lines highlighted in green. These actions produce the following results:

  • Callsign and locator of a station calling CQ are copied to the DX Call and DX Grid entry fields.

  • Messages are generated for a standard minimal QSO.

  • The Tx even box is checked or cleared appropriately, so that you will transmit in the proper (odd or even) minutes.

  • The Rx frequency marker is moved to the frequency of the CQing station.

  • The Gen Msg (“generated message”) radio button at bottom right of the main window is selected.

  • Double-click does all of the above and also activates Enable Tx so that a transmission will start automatically at the proper time.

  • You can modify the double-click behavior by holding down the Shift key to move only the Tx frequency or the Ctrl key to move both Rx and Tx frequencies.

You can prevent your Tx frequency from being changed by checking the box Hold Tx Freq.
 • Double-click on the decoded message K1JT N5KDV EM41, highlighted in red. Results will be similar to those in the previous step. The Tx frequency (red marker) is not moved unless Shift or Ctrl is held down. Messages highlighted in red are usually in response to your own CQ or from a tail-ender, and you probably want your Tx frequency to stay where it was.

 • Click somewhere on the waterfall to set Rx frequency (green marker on waterfall scale).

 • Shift-click on the waterfall to set Tx frequency (red marker).

 • Ctrl-click on the waterfall to set both Rx and Tx frequencies.

 • Double-click on a signal in the waterfall to set Rx frequency and start a narrow-band decode there. Decoded text will appear in the right window only.

 • Ctrl-double-click on a signal to set both Rx and Tx frequencies and decode at the new frequency.

 • Click Erase to clear the right window.

 • Double-click Erase to clear both text windows.

6.5. JT9+JT65

Main Window:
 • Select JT9+JT65 on the Mode menu.

 • Toggle the Tx mode button to read Tx JT65 #, and set the Tx and Rx frequencies to 1718 Hz.

 • Double-click on Erase to clear both text windows.

Wide Graph Settings:
 • Bins/Pixel = 7

 • JT65 …​. JT9 = 2500

 • Adjust the width of the Wide Graph window so that the upper frequency limit is approximately 4000 Hz.

Open a Wave File:
 • Select File | Open and navigate to ...\save\samples\JT9+JT65\130610_2343.wav. The waterfall should look something like this:

Wide Graph Decode 130610_2343

The position of the blue marker on the waterfall scale is set by the spinner control JT65 nnnn JT9, where nnnn is an audio frequency in Hz. In JT9+JT65 mode the program will automatically decode JT9 signals only above this frequency. JT65 signals will be decoded over the full displayed frequency range.

JT9 signals appear in the Cumulative spectrum as nearly rectangular shapes about 16 Hz wide. They have no clearly visible sync tone like the one at the low-frequency edge of all JT65 signals. By convention the nominal frequency of both JT9 and JT65 signals is taken to be that of the lowest tone, at the left edge of its spectrum.

This sample file contains 17 decodable signals — nine in JT65 mode (flagged with the character # in the decoded text windows), and eight in JT9 mode (flagged with @). On multi-core computers the decoders for JT9 and JT65 modes run simultaneously, so their results will be interspersed. The Band Activity window contains all decodes (you might need to scroll back in the window to see some of them). A signal at the frequency specified by the green marker is given decoding priority, and its message is displayed also in the Rx Frequency window.

decodes
 • Confirm that mouse-click behavior is similar to that described earlier, in Example 1. WSJT-X automatically determines the mode of each JT9 or JT65 message.

When you double-click on a signal in the waterfall it will be properly decoded even if on the “wrong” side of the JT65 nnnn JT9 marker. The Tx mode automatically switches to that of the decoded signal and the Rx and Tx frequency markers on the waterfall scale resize themselves accordingly. When selecting a JT65 signal, click on the sync tone at its left edge.
 • Double-click on the waterfall near 815 Hz: a JT65 message originating from W7VP will be decoded and appear in the Rx Frequency window. Between the UTC and Freq columns on the decoded text line you will find dB, the measured signal-to-noise ratio, and DT, the signal’s time offset in seconds relative to your computer clock.

UTC dB DT Freq Mode Message

2343

-7

0.3

815

#

KK4DSD W7VP -16

 • Double-click on the waterfall at 3196 Hz. The program will decode a JT9 message from IZ0MIT:

UTC dB DT Freq Mode Message

2343

-8

0.3

3196

@

WB8QPG IZ0MIT -11

 • Scroll back in the Band Activity window and double-click on the message CQ DL7ACA JO40. The program will set Tx mode to JT65 and the Rx frequency to that of DL7ACA, 975 Hz. If you hold down the Ctrl key, both Rx and Tx frequencies will be moved. If you had checked Double-click on call sets Tx Enable on the Setup menu, the program would configure itself to begin a transmission and start a QSO with DL7ACA.

 • Hold Ctrl down and double-click on the decoded JT65 message CQ TA4A KM37. The program will set Tx mode to JT9 and the Rx and Tx frequencies to 3567 Hz. The program is now configured properly for a JT9 QSO with TA4A.

Reopen the First Sample File:
 • Select File | Open and navigate to …​\save\samples\130418_1742.wav.

Taking full advantage of the wide-band, dual-mode capability of WSJT-X requires a receiver bandwidth of at least 4 kHz. These data were recorded with a much narrower Rx bandwidth, roughly 200 to 2400 Hz. If you have no Rx filter wider than about 2.7 kHz, you will be using data like this. For best viewing, adjust Bins/Pixel and the width of the Wide Graph so that only the active part of the spectrum shows, say 200 to 2400 Hz. Re-open the example file after any change of Bins/Pixel or Wide Graph width, to refresh the waterfall.

The signals in this file are all JT9 signals. To decode them automatically in JT9+JT65 mode you’ll need to move the JT65 nnnn JT9 delimiter down to 1000 Hz or less.

Waterfall Controls

Now is a good time to experiment with the Start control and the sliders controlling gain and zero-point of the waterfall and spectrum plots. Start determines the frequency displayed at the left side of the waterfall scale. Sliders set the baseline level and gain for the waterfall and the several types of spectra. Good starting values should be close to mid-scale. You might want to uncheck Flatten when adjusting the sliders. Re-open the wave file after each change, to see the new results.

6.6. FT8

Hlavní okno:
 • Vyberte FT8 v menu Mode.

 • Nastavte Tx a Rx kmitočet na 1200 Hz.

 • Dvojklikem na tlačítko Erase smažte obě textová okna.

Nastavení vodopádu:
 • Bins/Pixel = 4, Start = 200 Hz, N Avg = 2

 • Nastavte šířku okna Wide Graph tak, aby horní frekvenční limit byl přibližně 2600 Hz.

Otevření a Wave souboru:
 • Vyberte File | Open a navigujte do ...\save\samples\FT8\170709_135615.wav. Okno vodopádu a dekódovaného textu by měly vypadat podobně jako následující screen shoty:

Wide Graph Decode 170709_135615
ft8 decodes
 • Klikněte myší kdekoli na displeji vodopádu. Zelená značka Rx frekvence se přesune na zvolenou frekvenci a řízení Rx frekvence v hlavním okně bude odpovídajícím způsobem aktualizováno.

 • Udělejte to samé se stisknutím klávesy Shift. Nyní červená značka Tx frekvence a její související ovládání na hlavním okně postoupí podle zvolené frekvence.

 • Udělejte to samé se stisknutím klávesy Ctrl. Nyní obě barvené značky a oba ovládací číselnáky budou následovat vaše výběry.

 • Dvojklikem na libovolnou frekvenci na vodopádu se provedou všechny věci, které byly právě popsány, a také se vyvolá dekodér v malém rozsahu okolo Rx frekvence. Chcete-li dekódovat určitý signál, dvojkliknětě blízko levého okraje jeho stopy ve vodopádu.

 • Nyní dvojklikněte na některý z řádků v okně dekódovaného textu. Všechny tři řádky budou chovat stejně, nastaví Rx frekvenci, která odpovídá zvolené zprávě a ponechá Tx frekvenci beze změny. Chcete-li změnit jak frekvence Rx tak Tx, podržte Ctrl při dvojkliku stisknutý.

Aby se zabránilo QRM od konkurenčních volajících, je často žádoucí odpovědět na CQ na jiné frekvenci než stanice volá CQ. Totéž platí, když zakončíte další QSO. Zvolte Tx frekvence, která se zdá být nepoužívána.
Klávesové zkratky Shift + F11 a Shift + F12 poskytují snadný způsob, jak posunout Tx frekvenci dolů nebo nahoru v krocích po 60 Hz.
Další užitečné tipy pro provozní postupy FT8 jsou k dispozici na here. Díky Gary ZL2IFB!
FT8 DXpedition Mode:

Tento speciální provozní mód umožňuje DX expedicím navazovat FT8 QSOs s velmi vysokými rejty. Obě stanice musí používat WSJT-X Verze 1.9 nebo pozdější. Podrobný návod k obsluze pro FT8 DXpedition Mode je dostupný online. Česká verze je ke stažení na Nový mód ve WSJT-X 1.9.. Nezkoušejte používat DXpedition mód bez pečlivého přečtení těchto instrukcí !

FT8 DXpedition mód je určen pro použití DX expedicí na vzácné entitě a dalších neobvyklých okolnostech, ve kterých se očekávají trvalé QSO rejty nad 100/hod. Nepoužívejte multi-signál pokud nesplníte tento požadavek a nepoužívejte DXpedition Mód v konvenčních subpásmech FT8. Pokud zvažujete provoz jako Fox pomocí DXpedition Mode, najděte vhodný volací kmitočet v souladu s regionálními plány pásem a zveřejněte ho pro operátory, se kterým doufáte, že budete pracovat. Nezapomeňte, že kmitočty signálů "on-the-air" budou vyšší až do 4 kHz.
Když ukončíte tento Tutorial, nezapomeťe vrátit vaši volací značku jako My Call na kartě Settings | General.

7. Navazování QSOs

7.1. Standardní Exchange (vyměňované zprávy)

Dlouholetá tradice vyžaduje pro platné QSO minimálně výměnu volací značky, reportu nebo jiné informace a potvrzení. WSJT-X je navržen tak, aby usnadnil vytváření minimálních QSO krátkými strukturovanými zprávami. Tento proces funguje nejlépe pokud používáte tyto formáty a dodržujete standardní provozní postupy. Ddoporučené základní QSO postupuje takto:

CQ K1ABC FN42             #K1ABC volá CQ
         K1ABC G0XYZ IO91   #G0XYZ mu odpovídé
G0XYZ K1ABC –19            #K1ABC posílá report
         K1ABC G0XYZ R-22   #G0XYZ posílá R+report
G0XYZ K1ABC RRR            #K1ABC posílá RRR
         K1ABC G0XYZ 73    #G0XYZ posílá 73

Standardní zpráva se skládá ze dvou volacích znaků (nebo CQ, QRZ nebo DE a jeden znak) a následně lokátor vysílající stanice, a report, hlášení R plus report nebo konečné potvrzení RRR nebo 73. Tyto zprávy jsou vysoce komprimované a kódované efektivním a spolehlivým způsobem. V nekomprimované podobě (jak je zobrazeno na obrazovce) mohou obsahovat až 22 znaků.

Signal reporty jsou uvedeny jako poměr signál / šum (S/N) v dB, pomocí standardní referenční šířky pásma šumu 2500 Hz. Tak v příkladové zprávě výše, K1ABC říká G0XYZ, že jeho signál je o 19 dB nižší než výkon šumu v šířce pásma 2500 Hz. Ve zprávě na 0004, G0XYZ potvrzuje přijetí této zprávy a odpovídá reportem -22 dB. Reporty JT65 jsou omezeny na rozmezí -30 až -1 dB a hodnoty jsou výrazně komprimovány nad asi -10 dB. JT9 podporuje rozšířený rozsah -50 až +49 dB a přiřadí spolehlivější čísla relativně silným signálům.

Signály se stanou viditelnými na vodopádu kolem S/N = -26 dB a slyšitelné (pro někoho s velmi dobrým sluchem) okolo -15 dB. Prahy pro dekódovatelnost jsou kolem -20 dB pro FT8, -23 dB pro JT4, -25 dB pro JT65, -27 dB pro JT9.
Několik možností je k dispozici pro situace, kdy dochází k žádání rychlé komunikace. Dvojklikněte na tlačítko Tx1 v části Now nebo Next pro použití zprávy Tx2 místo Tx1 ke spuštění QSO. Podobně dvojklikněte na tlačítko Tx4 pro odeslání RR73 místo RRR v této zprávě. Zpráva RR73 by měla být použita pouze pokud jste přesvědčeni, že žádné opakování nebude nutné.

7.2. Zprávy s volným textem

Uživatelé často přidávají na konci QSO nějaký přátelský chit-chat. Zprávy ve volném formátu jako "TNX ROBERT 73" nebo "5W VERT 73 GL" jsou podporovány maximálně do 13 znaků, včetně mezer. Obecně byste se měli ve volných textových zprávách vyhnout znaku "/", protože program se může pokusit interpretovat vaši textovou konstrukci jako součást složené značky. Mělo by být zřejmé, že protokoly JT4, JT9 a JT65 nejsou navrženy nebo vhodné pro rozsáhlé konverzace nebo žvýkání hadru.

7.3. Auto-Sekvencování

15-ti sekundový cyklus Tx/Rx FT8 dovoluje využít pouze asi dvě sekundy na dekódování zprávy a rozhodnout, jak odpovědět, což často není dostačující. Pomalé módy JT4, JT9, JT65 a QRA64 poskytují téměř 10 sekund pro tento úkol, ale operátoři mohou zjistit, že je to stále, při vysokém zatížení, zejména na EME, nedostatečné. Z těchto důvodů je poskytnuta základní funkce automatického sekvenování.

Označte Auto Seq v hlavním okně pro povolení této funkce:

AutoSeq

Při volání CQ můžete také zaškrtnout políčko Call 1st.. WSJT-X bude automaticky reagovat na první dekódovanou odpověď na vaše CQ.

Pokud je povoleno Auto-Seq, program deaktivuje Enable Tx na konci každého QSO. Není určeno, že WSJT-X by měl udělat plně automatizovaná QSO.

7.4. VHF Contest Mode

Pro FT8 a MSK144 lze aktivovat speciální režim NA VHF Contest , zaškrtnutím políčka v hlavním okně. Tento režim je nakonfigurován zejména pro soutěže, ve kterých je vyžadována výměna čtyřznakových lokátorů. Pokud je aktivní režim NA VHF Contest , standardní Sekvence QSO vypadá takto:

CQ K1ABC FN42
           K1ABC W9XYZ EN37
W9XYZ K1ABC R FN42
           K1ABC W9XYZ RRR
W9XYZ K1ABC 73

V podmínkách soutěže se K1ABC může rozhodnout zda ve třetí relaci spíše volat CQ než poslat 73.

Nepoužívejte VHF Contest režim v pásmu HF nebo v podmínkách kdy je k dispozici celosvětové šíření. Viz Protocol Specifications for pro detaily.

7.5. Složené značky

Složené volací značky jako xx/K1ABC nebo K1ABC/x jsou zpracovávané jedním ze dvou možných způsobů:

Zprávy obsahující složené značky Typu 1

Seznam asi 350 nejběžnějších prefixů a suffixů může být zobrazené v nabídce Help. Jedna složená volací značka zahrnující Jednu položku z tohoto seznamu může být použita místo standardního třetího slova zprávy (obvykle lokátor, report, RRR nebo 73). Následující příklady jsou všechno přijatelné zprávy obsahující složené značky Typ 1 :

CQ ZA/K1ABC
CQ K1ABC/4
ZA/K1ABC G0XYZ
G0XYZ K1ABC/4

Následující zprávy jsou NEplatné, protože třetí slovo není povoleno v jakékoli zprávě obsahující složenou značku Typ 1:

ZA/K1ABC G0XYZ -22    # Tyto zprávy jsou neplatné; každá bude
G0XYZ K1ABC/4 73     # poslána bez svého třetího "slova"

QSO zprávy mezi dvěma stanicemi používající Type 1 složené značky mohou vypadat takto:

CQ ZA/K1ABC
          ZA/K1ABC G0XYZ
G0XYZ K1ABC –19
          K1ABC G0XYZ R–22
G0XYZ K1ABC RRR
          K1ABC G0XYZ 73

Všimněte si, že úplná složená volací značka je odeslána a přijata v prvních dvou sekvencích. Potom operátoři vynechávají doplněný prefix nebo suffix a použijí standardní strukturované zprávy.

Zprávy se složenými značkami Typ 2

Prefixy a suffixy které nejsou nalezené v zobrazeném krátkém seznamu jsou zpracovávány pomocí kombinovaných značek Typ 2. V tomto případě složená značka musí být druhým slovem ve dvou- nebo tříslovních zprávách a první slovo musí být CQ, DE nebo QRZ. Prefixy mohou být 1 až 4 znaky, suffixy 1 až 3 znaky. Třetí slovo může být lokátor, report, RRR nebo 73. Platné jsou následující zprávy obsahující složené volací značky Typ 2:

CQ W4/G0XYZ FM07
QRZ K1ABC/VE6 DO33
DE W4/G0XYZ FM18
DE W4/G0XYZ -22
DE W4/G0XYZ R-22
DE W4/G0XYZ RRR
DE W4/G0XYZ 73

V každém případě se kombinovaná volací značka považuje za Typ 2, protože přidaný prefix nebo suffix není jeden z těch v pevném seznamu. Poznámka - v těchto zprávách nikdy není povolená druhá značka.

Během vysílání se zobrazí zpráva o odchozích značkách na prvním štítku na stavovém řádku a zobrazí se přesně tak, jak ho protistanice obdrží. Můžete zkontrolovat, zda jste skutečně odeslali zprávu, kterou jste chtěli poslat.

QSO, která obsahují složené volací značky Typ 2, mohou vypadat podobně jako následující sekvence:

CQ K1ABC/VE1 FN75
          K1ABC G0XYZ IO91
G0XYZ K1ABC –19
          K1ABC G0XYZ R–22
G0XYZ K1ABC RRR
          K1ABC/VE1 73
CQ K1ABC FN42
          DE G0XYZ/W4 FM18
G0XYZ K1ABC –19
          K1ABC G0XYZ R–22
G0XYZ K1ABC RRR
          DE G0XYZ/W4 73

Operátoři se složenou značkou používají při volání CQ její plnou formu a případně také při vysílání 73, jak požadují licenční úřady. Ostatní relace během QSO mohou používat standardní strukturované zprávy bez prefixů nebo suffixů.

Používáte-li složenou značku, můžete chtít experimentovat s volbou Generování zpráv pro složenou značku Typu 2 na kartě Setting | General, zprávy které budou nejlépe vyhovovat vašim potřebám.

7.6. Kontrola před 1. QSO

Před vaším prvním pokusem o navázán QSO v některém módu WSJT, určitě prohděte Basic Operating Tutorial a projděte následující seznam:

 • Vaše volací značka a lokátor jsou správně nastavené

 • Ovládání PTT a CAT (pokud jsou použity) jsou správně nakonfigurovány a otestovány

 • Počítačové hodiny jsou synchronizovány s UTC s přesností ±1 s

 • Vstup a výstup audiozařízení jsou nakonfigurované pro vzorkování 48000 Hz, 16 bits

 • Radio je nastaveno na mód USB (horní postranní pásmo)

 • Filtry v radiu jsou nastavené na co největší šířku pásma (až do 5 kHz).

Nezapomeňte, že v mnoha případech módy FT8, JT4, JT9, JT65 a WSPR nevyžadují vysoký výkon. Při většině podmínek šíření HF je normou QRP.

8. VHF+ Features

WSJT-X v1.9 suppports a number of features designed for use on the VHF and higher bands. These features include:

 • FT8, a mode designed for making fast QSOs with weak, fading signals

 • JT4, a mode particularly useful for EME on the microwave bands

 • JT9 fast modes, useful for scatter propagation on VHF bands

 • JT65, widely used for EME on VHF and higher bands

 • QRA64, a mode for EME using a “Q-ary Repeat Accumulate” code, a low-density parity-check (LDPC) code using a 64-character symbol alphabet

 • MSK144, a mode for meteor scatter using a binary LDPC code and Offset Quadrature Phase-Shift Keying (OQPSK). The resulting waveform is sometimes called Minimum Shift Keying (MSK).

 • ISCAT, intended for aircraft scatter and other types of scatter propagation

 • Echo mode, for detecting and measuring your own lunar echoes

 • Doppler tracking, which becomes increasingly important for EME on bands above 1.2 GHz.

 • Optional Auto-Sequencing in JT4, JT9, and JT65 as well as FT8 and QRA64.

8.1. VHF Setup

To activate the VHF-and-up features:

 • On the Settings | General tab check Enable VHF/UHF/Microwave features and Single decode.

 • For EME, check Decode after EME delay to allow for extra path delay on received signals.

 • If you will use automatic Doppler tracking and your radio accepts frequency-setting commands while transmitting, check Allow Tx frequency changes while transmitting. Transceivers known to permit such changes include the IC-735, IC-756 Pro II, IC-910-H, FT-847, TS-590S, TS-590SG, TS-2000 (with Rev 9 or later firmware upgrade), Flex 1500 and 5000, HPSDR, Anan-10, Anan-100, and KX3. To gain full benefit of Doppler tracking your radio should allow frequency changes under CAT control in 1 Hz steps.

If your radio does not accept commands to change frequency while transmitting, Doppler tracking will be approximated with a single Tx frequency adjustment before a transmission starts, using a value computed for the middle of the Tx period.
 • On the Radio tab select Split Operation (use either Rig or Fake It; you may need to experiment with both options to find one that works best with your radio).

 • On the right side of the main window select Tab 1 to present the traditional format for entering and choosing Tx messages.

The main window will reconfigure itself as necessary to display controls supporting the features of each mode.

 • If you are using transverters, set appropriate frequency offsets on the Settings | Frequencies tab. Offset is defined as (transceiver dial reading) minus (on-the-air frequency). For example, when using a 144 MHz radio at 10368 MHz, Offset (MHz) = (144 - 10368) = -10224.000. If the band is already in the table, you can edit the offset by double clicking on the offset field itself. Otherwise a new band can be added by right clicking in the table and selecting Insert.

Station information
 • On the View menu, select Astronomical data to display a window with important information for tracking the Moon and performing automatic Doppler control. The right-hand portion of the window becomes visible when you check Doppler tracking.

Astronomical data

Five different types of Doppler tracking are provided:

 • Select Full Doppler to DX Grid if you know your QSO partner’s locator and he/she will not be using any Doppler control.

 • Select Own Echo to enable EME Doppler tracking of your receive frequency to your own echo frequency. Your Tx frequency will remain fixed and is set to the Sked frequency. This mode can be used when announcing your CQ call on a specific frequency and listening on your own echo frequency. It can also be used for echo testing with Echo mode.

 • Select Constant frequency on Moon to correct for your own one-way Doppler shift to or from the Moon. If your QSO partner does the same thing, both stations will have the required Doppler compensation. Moreover, anyone else using this option will hear both of you without the need for manual frequency changes.

 • Select On Dx Echo when your QSO partner is not using automated Doppler tracking, and announces his/her transmit frequency and listening on their own echo frequency. When clicked, this Doppler method will set your rig frequency on receive to correct for the mutual Doppler shift. On transmit, your rig frequency will be set so that your QSO partner will receive you on the same frequency as their own echo at the start of the QSO. As the QSO proceeds, your QSO partner will receive you on this starting frequency so that they do not have to retune their receiver as the Doppler changes. Sked frequency in this case is set to that announced by your QSO partner.

 • Select Call DX after tuning the radio manually to find a station, with the Doppler mode initally set to None. You may be tuning the band looking for random stations, or to a frequency where a station has been seen on an SDR display. It is usually necessary to hold down the Ctrl key while tuning the radio. From the moment Call DX is pressed, your transmit frequency is set so that your echo will fall on the same frequency you (and the DX station) are listening.

 • See Astronomical Data for details on the quantities displayed in this window.

8.2. JT4

JT4 is designed especially for EME on the microwave bands, 2.3 GHz and above.

 • Select JT4 from the Mode menu. The central part of the main window will look something like this:

VHF Controls
 • Select the desired Submode, which determines the spacing of transmitted tones. Wider spacings are used on the higher microwave bands to allow for larger Doppler spreads. For example, submode JT4F is generally used for EME on the 5.7 and 10 GHz bands.

 • For EME QSOs some operators use short-form JT4 messages consisting of a single tone. To activate automatic generation of these messages, check the box labeled Sh. This also enables the generation of a single tone at 1000Hz by selecting Tx6, to assist in finding signals initially. The box labeled Tx6 toggles the Tx6 message from 1000Hz to 1250Hz to indicate to the other station that you are ready to receive messages.

 • Select Deep from the Decode menu. You may also choose to Enable averaging over successive transmissions and/or Enable deep search (correlation decoding).

Decode Menu

The following screen shot shows one transmission from a 10 GHz EME QSO using submode JT4F.

JT4F

8.3. JT65

In many ways JT65 operation on VHF and higher bands is similar to HF usage, but a few important differences should be noted. Typical VHF/UHF operation involves only a single signal (or perhaps two or three) in the receiver passband. You may find it best to check Single decode on the Settings → General tab. There will be little need for Two pass decoding on the Advanced tab. With VHF features enabled the JT65 decoder will respond to special message formats often used for EME: the OOO signal report and two-tone shorthand messages for RO, RRR, and 73. These messages are always enabled for reception; they will be automatically generated for transmission if you check the shorthand message box Sh.

Deep on the Decode menu will be automatically selected. You may optionally include Enable averaging, Enable Deep search, and Enable AP.

The following screen shot shows three transmissions from a 144 MHz EME QSO using submode JT65B and shorthand messages. Take note of the colored tick marks on the Wide Graph frequency scale. The green marker at 1220 Hz indicates the selected QSO frequency (the frequency of the JT65 Sync tone) and the F Tol range. A green tick at 1575 Hz marks the frequency of the highest JT65 data tone. Orange markers indicate the frequency of the upper tone of the two-tone signals for RO, RRR, and 73.